Účtovníctvo

Účtovníctvo

 • vedenie finančného účtovníctva – podvojné, jednoduché
 • projektové účtovníctvo
 • spracovanie DPH
 • vrátenie DPH zo zahraničia
 • spracovanie dani z príjmu právnických a fyzických osôb
 • zastupovanie klienta pred daňovým úradom a poisťovňami s využitím elektronickej komunikácie

Mzdy

Mzdy

 • personalistika a spracovanie miezd
 • vypracovanie a podávanie mesačných výkazov pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
 • registrácia a nahlasovanie zmien zamestnávateľa a zamestnancov v poisťovniach

Platby

Startupy

 • senior business plány
 • komplet finančný a daňový servis pre startupy
 • poradenstvo pri vstupe investora
 • finančný manažment a reporting, SaaS
 • metriky, KPIs

Prehľadne

Našich klientov prehľadne informujeme o blížiacich sa termínoch a úlohách. Spracovávame im finančné reporty a výstupy podľa individuálnych potrieb.

Efektívne

Využívame výhody moderných technológií, ktoré nám umožňujú spracovávať účtovníctvo rýchlejšie a spoľahlivejšie. Takto šetríme čas a peniaze svojim klientom.

Načas

Správne informácie v správny čas sú základom pre riadenie firmy.